Климент Аркадиевич Тимирязев

Image description

Климент Аркадиевич Тимирязев

За себе си Тимирязев казва:”Аз съм руснак, независимо, че руската ми кръв е смесена с английска”.

Лично се е срещал с Дарвин, заедно са сътрудничили и се е гордял, че последната научна работа на Дарвин е посветена на хлорофила. Интерес към органичната химия у Тимирязев мотивират братята му.

Интересите на Тимирязев са многостранни. Бъдещият създател на теорията на фотосинтезата се утвърждава като ерудиран професор под влияние на забележителните руски учени Менделеев, Сеченов и Дарвин.

Основните изследвания на Тимирязев по физиология на растенията са посветени на изучаването на процеса на фотосинтезата. Конструирал е специален прибор за наблюдение на въздушното хранене на растенията.

За нас

За нас

Бързи връзки

Контакти